Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting Integraal

Stichting Integraal is een non-profit organisatie en vindt het noodzakelijk een wezenlijke bijdrage te leveren aan het doen welslagen van het integratieproces. Wij zijn onze cursisten graag van dienst bij hun oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt vol met grote uitdagingen.

De Stichting...
meer...

Stichting Integraal is een non-profit organisatie en vindt het noodzakelijk een wezenlijke bijdrage te leveren aan het doen welslagen van het integratieproces. Wij zijn onze cursisten graag van dienst bij hun oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt vol met grote uitdagingen.

De Stichting Integraal biedt studiebegeleiding en taaltrainingen aan mensen die moeite hebben met het Nederlands. Tevens geven wij inburgeringstrajecten van A0 t/m B2.

Afstandsonderwijs in inburgering (Online lessen).
De Stichting Integraal volgt de regels van Blik op werk en de adviezen van ITTA over het aanbieden/verzorgen van onderwijs en afstandsonderwijs.
Voor de uren verklaring worden in principe de lessen klassikaal gegeven.
De online lessen worden aan de cursisten aangeboden, die graag willen leren en de intentie hebben om inburgeringsdiploma te halen. (Dus bij online lessen is uren verklaring niet aan de orde)
Tijdens de Lock down is het mogelijk zowel online als hybride onderwijs te volgen.

Onderscheid met andere organisaties

Stichting Integraal Streeft ernaar om op verschillende manieren onderscheidend te zijn.

Omgeving en kansen: Wij dragen zorg voor interactieve lessen en een goede interactie tussen, enerzijds de student en de docent en anderzijds de student en de omgeving.

Management en leiderschap: De Stichting Integraal heeft voldoende expertise in huis en werkt met een deskundig team.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 26-04-202426-04-2024

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Integraal is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Stichting Integraal heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Stichting Integraal werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting Integraal neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 26-04-202426-04-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten9,7878,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
14 213954%
10 81267%
28 61346%
21 5771%
19 5862%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Integraal.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 25
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 13,88
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 13,88
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 13,88
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 16,64

Diensten

Alfabetiseringstraject

Vindt u lezen en schrijven in het Nederlands moeilijk? Bij aanmelding heb je een vrijblijvend intakegesprek met de cordinator van Stichting Integraal waarin je informatie krijgt over onze werkwijze en tevens worden jouw wensen genventariseerd. Wij werken samen met belangrijke uitgevers, waardoor onze lesmethodes en materiaal steeds op de date zijn. Bij Stichting Integraal leert u beter Nederlands spreken zodat u uiteindelijk zelf verder kunt (met het regelen van uw zaken, of het voeren van een telefoongesprek) met het vervolgtraject. Samen met ons professioneel en gespecialiseerd onderwijsteam staat de Stichting Integraal u graag van dienst. De Alfabetisering bestaat uit 90 lesuren en duurt 3 maanden gemiddeld.

Staatsexamen programma I

Dit programma is bedoeld voor mensen die graag willen werken of opleiding willen volgen op niveau 3 of 4 van het Mbo. U kunt met het Staatsexamen B1 ook een permanente vergunning tot verblijf in Nederland krijgen of een verzoek indienen tot het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Deze cursus bestaat uit 75 lesuren en duurt 3 maanden gemiddeld.

Staatsexamen programma II

Dit programma is bedoeld voor mensen die een HBO of universitaire opleiding willen volgen. U kunt met het Staatsexamen B2 ook een permanente vergunning tot verblijf in Nederland krijgen of een verzoek indienen tot het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Deze cursus bestaat uit 75 lesuren en duurt 3 maanden gemiddeld.

Inburgeringstraject

Het inburgeringsexamen bestaat uit 6 onderdelen:
Lezen, Luisteren, Schrijven, Spreken, Kennis van de Nederlandse Maatschappij en Orintatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Wanneer u dit examen succesvol heeft afgerond met een diploma, heeft u meer inzicht en kennis gekregen over het leven en werken in Nederland. U wordt goed voorbereid op het inburgeringsexamen en krijgt les van ervaren docenten die werken met het beste lesmateriaal.
De inburgeringscursus A1 /A2 bestaat uit 90 lesuren en duurt 3 maanden gemiddeld.

Orintatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Het onderdeel ONA is bedoeld als orintatie op de Nederlandse arbeidsmarkt en zicht te krijgen op de mogelijkheden. Zo kijken we naar uw opleidingsniveau en/of werkervaring in het land waar u vandaan komt. We kijken samen met u naar uw kwaliteiten en inventariseren u wensen en behoefte op het gebied van werken in Nederland. Een onderdeel van de ONA module is het maken van curriculum vitae (cv), het schrijven van sollicitatiebrieven en het zoeken naar geschikte vacatures voor het vinden van een baan..

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Divers

Stichting Integraal is bedoeld voor iedereen die graag de Nederlands taal wil leren.

Het gaat bijvoorbeeld om analfabeten, allochtonen, vluchtelingen, inburgeringsplichtigen maar ook uitkeringsgerechtigden die niet of nauwelijks zelfredzaam zijn.

Contact

Vestigingen

Europalaan 500, 3526 KS UTRECHT (route)
Ayhan Budak
06 41 74 30 34
info@s-integraal.nl

Internetadres: www.s-integraal.nl

Aantal werknemers: 2
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2019

15090