Samen werken aan
duurzame participatie

Stichting Sherpa Voorwerk

Heb je een arbeidsbeperking en wil je graag aan het werk? Sherpa VoorWerk geeft al achttien jaar ondersteuning aan mensen bij het vinden en behouden van werk, zoals aan mensen met een Wajong uitkering of vallen onder de participatiewet. Ons team van vijf professionele jobcoaches helpt jou...
meer...

Heb je een arbeidsbeperking en wil je graag aan het werk? Sherpa VoorWerk geeft al achttien jaar ondersteuning aan mensen bij het vinden en behouden van werk, zoals aan mensen met een Wajong uitkering of vallen onder de participatiewet. Ons team van vijf professionele jobcoaches helpt jou ontdekken wat voor soort werk goed bij je past. Ook helpen wij je om een leuke betaalde of onbetaalde baan te vinden in een (regulier) bedrijf. En als je die baan gevonden hebt, ondersteunen wij je op jouw werkplek.
Sherpa Voorwerk is een jobcoachorganisatie die werkt in opdracht van gemeenten en het UWV.

Onderscheid met andere organisaties

Sherpa VoorWerk is onderdeel van Sherpa en één van de grootste jobcoachorganisaties die is verbonden aan een zorgaanbieder. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van klanten met een verstandelijk beperking, lichamelijke beperking en mensen met psychische problematiek. Sherpa Voorwerk houdt zich bezig met projecten rondom reïntegratie, sociale activering, 2e-spoor en jobcoaching. Ons team van jobcoaches biedt maatwerk en is enthousiast, ervaren en betrokken.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 01-02-202401-02-2024

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Sherpa Voorwerk is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Stichting Sherpa Voorwerk heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting Sherpa Voorwerk neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 01-02-202401-02-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching-18,2
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-58,2
Sociale activering en participatie-18,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,83--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
12 73520%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 15 january 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Sherpa Voorwerk.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Assessment

Tijdens het assessment doen we onderzoek naar de wensen en motieven van de kandidaat. Daarnaast kijken we naar de vaardigheden en talenten van betrokkene.
Onderzoek vindt plaats naar de manier van leren, sociale achtergronden en netwerken. Natuurlijk zijn ook sfeer en persoonlijkheid van belang tijdens het assessment.

Jobhunting

Nadat het assessment heeft plaats gevonden, gaat de jobcoach samen met de kandidaat op zoek naar passend werk.
Hierbij houden we rekening met de wensen en voorwaarden die komen vanuit het assessment

Vrijwilligerswerk

Het ondersteunen van het vinden en behouden van vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd volgens de methodiek van begeleid werken.
Veelal vindt de financiering van de ondersteuning plaats vanuit AWBZ middelen.
Vrijwilligerswerk kan een voortraject naar betaald werk zijn.

Leer/ werktraject

Het bieden en ondersteunen tijdens leerwerktrajecten wordt op alle werk terreinen uitgevoerd.
Huiswerkbegeleiding en soms ook ondersteuning in de klas zijn een optie. Intussen hebben we werkervaring opgedaan in leerwerktrajecten in horeca, zorg, ICT, detailhandel en techniek.

Jobcoaching

Tijdens het traject van jobcoaching is de jobcoach de eerste periode volledig aanwezig op de werkplek. Nadat de klant zijn werkzaamheden kent en voldoende contacten heeft binnen het bedrijf trekt de jobcoach zich (in overleg met werknemer en werkgever) geleidelijk terug.
Periodiek komt de jobcoach langs om te onderzoeken of alles nog naar wens gaat.

Werkfit maken

In opdracht van het UWV voert Sherpa VoorWerk trajecten uit in kader van Werkfit worden. Dit traject wordt samen gesteld met de opdrachtgever en de kandidaat. Er is sprake van een op maat geformuleerd traject.
Onderdelen van Werkfit kunnen zijn: individuele coachingsgesprekken, stage lopen binnen een regulier bedrijf, sollicitatietraining of deelnemen aan het Binnen Stad Serviceteam

Naar Werk

Sherpa VoorWerk voert in opdracht van het UWV trajecten uit in kader van het product : Naar Werk.
In dit traject is het de bedoeling dat we de kandidaat begeleiden in het vinden vanpassend werk op de reguliere arbeidsmarkt.
We ondersteunen de kandidaat in het opzetten van zijn /haar persoonlijke CV., bereiden de kandidaat voor op het voeren van sollicitatiegesprekken. Ook doen we markt onderzoek naar de mogelijkheden van de kandidaat op de reguliere arbeidsmarkt.
In het vinden van passend werk maken we gebruik van persoonlijk netwerk van de kandidaat , het netwerk van het Werkgevers service punt en ons eigen netwerk

Sociaal Plein Re-integratie en Participatie diensten Gemeente Hilversum

Voor kandidaten die vallen onder de participatiewet, en een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren, biedt de gemeente Hilversum de mogelijkheid om deel te nemen aan een Re-integratie of Participatie traject. Sociaal Plein is een begrip in Hilversum, een fysieke plek waar burgers terecht kunnen met hun vragen op het gebied van het Sociaal Domein.
Sherpa VoorWerk is één van de re-integratiebedrijven die uitvoering geeft aan deze trajecten.
Uitgangspunt daarbij is de ontwikkeling van de kandidaat. Het traject kan starten en/of volstaan in het uitvoeren van vrijwilligerswerk of doorstromen naar een betaalde baan als daarvoor voldoende mogelijkheden zijn bij de kandidaat.
Ook hier is het traject altijd individueel maatwerk en wordt samen met de kandidaat opgezet.

Modulaire re-integratie diensten

In opdracht van het UWV voert Sherpa VoorWerk trajecten uit in kader van modulaire diensten. Dit traject wordt samen gesteld met de opdrachtgever en de kandidaat. Er is sprake van een op maat geformuleerd traject.
Deze modules zijn een voorverkenning voorafgaand aan de WerkFit en Naar Werk trajecten en geven een beeld van de mogelijkheden die de klant heeft.
Onderdelen van deze diensten zijn
Participatie Interventie:
Deelnemen aan een beter sociaal netwerk buitenshuis. Zelfstandig activiteiten binnen het sociale netwerk initiëren en onderhouden
Bevorderen Maatschappelijke deelname:
Aan activiteiten in georganiseerd groepsverband deelnemen. Mogelijk vrijwilligerswerk doen of een werkervaringsplek hebben om je positie op de arbeidsmarkt te versterken
Praktijkassessment:
Inzicht krijgen in je mogelijkheden op een betaalde baan. Wat kan je al en wat wil je nog leren.
Scholing:
Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om beter voorbereid te zijn voor werk,

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Moeilijk lerenden (ZMLK/MLK-niveau)

De afgelopen jaren zijn we actief aan de slag gegaan met de groep schoolverlaters. Hiervoor hebben we vaak gekozen voor een leerwerktraject. Opleidingen werden georganiseerd binnen het ROC.

Autisten

Het begeleiden van mensen met een autistische beperking gebeurt al vele jaren binnen VoorWerk. Tevens kunnen we gebruik maken van Sherpa Consult. Hierbinnen werken specialisten op het gebied van autisme.

Meervoudig gehandicapten

Binnen de doelgroep van Sherpa VoorWerk zijn vele klanten met een meervoudige beperking. Met name de methodiek van begeleid werken maakt het ook mogelijk voor deze doelgroep een passende baan te vinden.

Personen met niet-aangeboren hersenenletsel

Sinds 2006 maken klanten met NAH in toenemende mate gebruik van de dienstverlening van Sherpa VoorWerk.

Personen met een verstandelijke handicap

Sherpa VoorWerk is een zusterorganisatie van Sherpa zorgaanbieder. Naast arbeidstoeleiding kunnen we ook gebruik maken van de kennis m.b.t. deze doelgroep die binnen de zorg aanwezig is.

Personen die onder participatiewet vallen

Hierbij gaat het met name over kandidaten die al lange tijd thuis zitten en vaak voor het eerst sinds jaren deelnemen op de arbeidsmarkt

Personen met een psychische kwetsbaarheid

Sherpa VoorWerk ondersteunt in toenemende mate mensen die een psychische kwetsbaarheid hebben of dit in combinatie met arbeidsbeperking

Contact

Vestigingen

Larenseweg 30, 1221CN HILVERSUM (route)
Hanneke Overhage
035 6463646
h.overhage@sherpa.org

Internetadres: http://www.sherpavoorwerk.nl

Aantal werknemers: 5
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2001

5979