Samen werken aan
duurzame participatie

Taal College

Taal College is een jong en dynamisch opleidingsinstituut, waar kwaliteit voorop staat.
Wij verzorgen alfabetiseringscursussen, inburgeringscursussen, staatsexamencursussen en taal op de werkvloer. Wij hanteren kleinschalige groepen, zodat alle cursisten de volledige aandacht en de nodige...
meer...

Taal College is een jong en dynamisch opleidingsinstituut, waar kwaliteit voorop staat.
Wij verzorgen alfabetiseringscursussen, inburgeringscursussen, staatsexamencursussen en taal op de werkvloer. Wij hanteren kleinschalige groepen, zodat alle cursisten de volledige aandacht en de nodige begeleiding krijgen om optimaal te kunnen groeien.

Onderscheid met andere organisaties

Coaching met aandacht, humor en respect.
Groei en maak van u leven een succesverhaal!
We werken vanuit de eigen kracht.
We werken met een unieke methode waarbij snelle successen behaald worden.
We staan garant voor kwalitatieve lessen, waar plezier voorop staat.
Onze motto is 'Een dag niet geleerd, is een dag niet geleefd!'

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 25-04-202325-04-2023

Blik op Werk Keurmerk

Taal College is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Taal College heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Taal College werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Taal College neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 25-04-202325-04-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten9,3338,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023 / 2024
Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
14 225441%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 april 2023 tot 19 march 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Taal College.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 16,50
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 16,50
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 16,50
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 16,50

Diensten

Inburgeringstraject

Taal College biedt inburgering aan cursisten van verschillende achtergronden en niveau.
De Taallessen zijn erop gericht om binnen korte tijd niveauverhogingen te realiseren en de inburgeraar voor te bereiden op zijn inburgeringsexamen. Het uitgangspunt bij het aanbieden van het lesprogramma is maatwerk voor elke cursist.

In deze cursus worden aangeboden: Nederlands op A0 tot A1 en A1 tot A2 niveau (lezen, luisteren, schrijven en spreken), Kennis van de Nederlandse Samenleving en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

De groepslessen worden gegeven door ervaren NT2 docenten in kleine groepen. De lessen worden 2 keer tot 4 keer per week gegeven. Deze cursus is geschikt voor laag, middelbaar en hoog opgeleiden.
Taal College onderscheid zich door het unieke lesprogramma voor inburgeraars, waarbij kwaliteit centraal staat.

Alfabetiseringstraject

Als je in je eigen land (bijna) niet naar school bent geweest of als het schrift in jouw eigen taal heel anders is dan hier in Nederland, dan is lezen en schrijven moeilijk. Toch is het belangrijk om de taal te leren, zodat jij een mooie toekomst in Nederland hebt.
Het is daarom nodig dat je eerst een cursus alfabetiseren NT2 volgt. Dit kun je doen bij Taal College. Wij maken gebruik van een eenvoudige manier om je de taal snel en goed te leren met veel beeld en herhaling.

In kleine lesgroepen wordt de cursist voorbereid op een basisniveau voor lezen en schrijven. De lessen worden aangeboden op 2 tot 4 dagdelen per week.

Staatsexamen programma I

De cursus staatsexamen NT2 B1 is gericht op het behalen van het staatsexamen NT2 op B1 niveau. Afhankelijk van hoe snel u leert en uw schoolachtergrond kunt u kiezen voor staatsexamen NT2 I (B1niveau).

Het staatsexamen is vooral van belang als je graag een baan wil hebben of een opleiding wil volgen op mbo of hbo niveau. De cursus staatsexamen NT2 I leidt je op tot taalniveau B1.

Staatsexamen programma II

De cursus staatsexamen NT2 B2 is gericht op het behalen van het staatsexamen NT2 op B2 niveau. Afhankelijk van hoe snel u leert en uw schoolachtergrond kunt u kiezen voor staatsexamen NT2 I (B2niveau).

Het staatsexamen is vooral van belang als je graag een baan wil hebben of een opleiding wil volgen op hbo of universiteitsniveau. De cursus staatsexamen NT2 I leidt je op tot taalniveau B2.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Taal College biedt de cursus Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt aan.

De cursus Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) gaat over werken en werk zoeken in Nederland. U maakt thuis en op school de opdrachten en verzamelt de resultaten hiervan in uw portfolio a.d.h.v. resultaatkaarten. U gaat kennis opdoen over de volgende onderwerpen:

Beroepenoriëntatie, realistisch beroepsbeeld, je eigenschappen kennen, beroepskansen, beroepscompetenties, netwerk opbouwen, werk vinden en werkculturen.

Het aanvragen van een diplomawaardering en oefenen voor het ONA assessment.

Taal op de werkvloer

Van beginners tot gevorderden, van analfabeten tot laaggeschoolden, iedereen heeft baat bij een taalimpuls.
Op alle niveaus kan het verbeteren van taalvaardigheid effectief functioneren merkbaar bevorderen. Het goed beheersen van de Nederlandse taal is belangrijk voor brede inzetbaarheid van personeel, productiviteit, veiligheid en kwaliteit. Werknemers leren beter communiceren met collega’s en klanten waardoor zij zelfstandiger kunnen opereren en hun doorgroeimogelijkheden toenemen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Taal, inburgering en educatie voor iedereen

Taal College staat open voor alle doelgroepen. Of het nu gaat om inburgeringsplichtigen, inburgeringsbehoeftigen, statushouders, zelfmelders of taal op de werkvloer. Voor al deze groepen hebben wij een aanbod op maat waarmee zij snel de taal leren, intensief en effectief en op de praktijk gericht.

Contact

Vestigingen

Grebbebergelaan 15, 3527 VX Utrecht (route)
0647417109
info@taalcollege.com

Internetadres: www.taalcollege.com

Aantal werknemers: 1
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2019

15085