Samen werken aan
duurzame participatie

Taalgericht 2.0 B.V.

Taalgericht is gebouwd door ondernemende vluchtelingen en docenten die een lange ervaring hebben in het onderwijzen van talen. Daarom begrijpen we de uitdagingen waarmee studenten worden geconfronteerd tijdens het leren van een nieuwe taal. Ons doel is om het integratieproces (taal, KNM, ONA...
meer...

Taalgericht is gebouwd door ondernemende vluchtelingen en docenten die een lange ervaring hebben in het onderwijzen van talen. Daarom begrijpen we de uitdagingen waarmee studenten worden geconfronteerd tijdens het leren van een nieuwe taal. Ons doel is om het integratieproces (taal, KNM, ONA) interessant, leuk en gemakkelijk te maken. Onze methode combineert e-learning en klaslokalen om ervoor te zorgen dat studenten altijd het juiste hulpmiddel hebben om te leren.
Het ONA-KNM tarief is : 19,42, omdat wij extra begeleiding daarvoor aanbieden

Onderscheid met andere organisaties

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 17-04-202317-04-2023

Blik op Werk Keurmerk

Taalgericht 2.0 B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Taalgericht 2.0 B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Taalgericht 2.0 B.V. werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Taalgericht 2.0 B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 17-04-202317-04-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten9,62128,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
6 10119352%
10 528065%
8 111958%
14 91275%
12 71070%
11 6967%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 february 2023 tot 16 december 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Taalgericht 2.0 B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 13,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 13,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 13,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 13,00
Opleidingsniveau: Uurtarief:   € 13,00
Opleidingsniveau: Uurtarief:   € 13,00

Diensten

Inburgeringstraject

Cursus A1 naar niveau A2:
De inburgeringscursus is bedoeld voor verplichte en vrijwillige inburgeraars. Deelnemers aan een inburgeringscursus volgen een aantal lesmodules om niveau A2 te bereiken

Staatsexamen programma I

De NT2 cursus, programma I en II
Deelnemers werken aan verbetering van hun taalvaardigheid voor werk, opleiding en/of hun privsituatie. We bereiden de cursist in een aantal modules voor op het Staatsexamen NT2, programma I en II. De onderdelen schrijven, lezen, luisteren en spreken staan centraal in de cursus Nederlands.
De taalcursussen gericht op programma I van het Staatsexamen werken toe naar niveau B1 van het Europees Referentiekader. In het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) hanteert men vaak niveau B1 als toelatingseis.
De cursussen gericht op programma II van het Staatsexamen werken toe naar niveau B2. Bij het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) en bij universitaire opleidingen is niveau B2 meestal het vereiste taalniveau.
Het aantal modules dat men moet volgen om het voor het examen gewenste niveau te bereiken is afhankelijk van het aanvangsniveau en het leertempo van de cursist. Een gemiddeld lerende cursist heeft doorgaans 400 lesuren nodig om van niveau A1-min naar niveau B1

Staatsexamen programma II

De NT2 cursus, programma I en II
Deelnemers werken aan verbetering van hun taalvaardigheid voor werk, opleiding en/of hun privsituatie. We bereiden de cursist in een aantal modules voor op het Staatsexamen NT2, programma I en II. De onderdelen schrijven, lezen, luisteren en spreken staan centraal in de cursus Nederlands.
De taalcursussen gericht op programma I van het Staatsexamen werken toe naar niveau B1 van het Europees Referentiekader. In het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) hanteert men vaak niveau B1 als toelatingseis.
De cursussen gericht op programma II van het Staatsexamen werken toe naar niveau B2. Bij het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) en bij universitaire opleidingen is niveau B2 meestal het vereiste taalniveau.
Het aantal modules dat men moet volgen om het voor het examen gewenste niveau te bereiken is afhankelijk van het aanvangsniveau en het leertempo van de cursist. Een gemiddeld lerende cursist heeft doorgaans 400 lesuren nodig om van niveau A1-min naar niveau B1

Alfabetiseringstraject

Wij bieden Alfabetiseringscursussen aan, voor degenen die nooit in hun eigen taal hebben leren leze en schrijven of nooit de Latijnse schrift hebben geleerd.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)/KNM

De cursus ??Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt? gaat over werken en werk vinden in Nederland.
De cursus is gericht op drie pijlers, namelijk:
Werken in Nederland: Je leert hoe de Nederlandse arbeidsmarkt in elkaar zit en je onderzoekt welke beroepen bij je passen.

Solliciteren: Je stelt een cv op, oefent met sollicitatiebrieven schrijven en je krijgt tips voor het voeren van een succesvol sollicitatiegesprek.

De resultaatkaarten invullen: voor het examen ben je verplicht om acht resultaatkaarten in te vullen. De docent helpt je bij het opbouwen van dit persoonlijke portfolio. De kaarten stuur je op naar DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Als je resultaatkaarten zijn goedgekeurd, nodigt DUO je uit voor een gesprek.
Voorbereiden op het gesprek bij DUO (optioneel): Je gaat op gesprek bij DUO om je persoonlijke
resultaatkaart
De cursussen bevatten ook buitenschoolse opdrachten bijv. vrijwilligerswerk/betaalde werk zoeken.

Taaltraject

Inburgeringstraject Privé lessen
Hierbij bieden wij een Privé les aan de mensen die hun inburgering zo spoedig mogelijk moeten halen.
De traject wordt gestart met maximaal 2 mensen in de les.
Wij rekenen 75 per uur voor privé les.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtigen/Niet inburgeringsplichtigen/Hoog opgeleiden (HBO)/Werknemers van een bedrijf met een taalprobleem/buitenlandse studenten

Inburgeringsplichtigen:
Deelnemers die binnen een door DUO vastgestelde termijn aan hun inburgeringsplicht moeten voldoen.

Niet inburgeringsplichtigen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn om werk kunnen vinden of om goed te kunnen functioneren in de Nederlandse maatschappij.

Hoog opgeleiden (HBO)
Nederlanders met een lees- en/of schrijfproblemen
Nederlanders die nooit (goed) hebben leren lezen en schrijven.
Hoogopgeleide niet inburgeringsplichtigen die een Staatsexamentraject willen volgen.

Werknemers van een bedrijf met een taalprobleem
Werknemers voor wie de Nederlandse taal een belemmering is bij de uitvoering van hun werk.
Zij volgen een cursus die specifiek gericht is op beheersing van de taal die in hun bedrijf nodig is om te kunnen functioneren.
Buitenlandse studenten die de Nederlandse taal willen leren.

Contact

Vestigingen

Brouwerstraat 4A, 1315BP Almere (route)
M.kandakji
0686301712
info@Taalgericht.com

Botter 11-54, 8332JM Lelystad (route)
M.Kandakji
0686301712
Info@taalgericht.com

Snekertrekweg 1 , 8912AA Leeuwarden (route)
M.Kandakji
0686301712
Info@taalgericht.com

Internetadres: http://www.taalgericht.com

Aantal werknemers: 13
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 2020

15375