Samen werken aan
duurzame participatie

Taalschool Rijswijk

Taalschool Rijswijk hecht veel waarde aan het persoonlijk contact met de cursisten. Met de deelnemer wordt een uitvoerige intake gehouden, waarin gekeken wordt naar de wensen en mogelijkheden van de deelnemer. Zo kunnen wij maatwerk bieden aan de cursisten en hen toerusten een plek te vinden in de...
meer...

Taalschool Rijswijk hecht veel waarde aan het persoonlijk contact met de cursisten. Met de deelnemer wordt een uitvoerige intake gehouden, waarin gekeken wordt naar de wensen en mogelijkheden van de deelnemer. Zo kunnen wij maatwerk bieden aan de cursisten en hen toerusten een plek te vinden in de Nederlandse maatschappij. Taalschool Rijswijk biedt meer dan alleen taallessen. Taalschool Rijswijk ondersteunt de deelnemers bij het opstellen en uitvoeren voor hun plan voor de toekomst. Dat kan gericht zijn op het vinden van een baan, een passende studie of een leerwerktraject. Aan de hand van dit plan worden de taaltrajecten en eventueel aanvullende modules aangeboden. Wij hebben een breed netwerk van werkgevers en organisaties die daarbij kunnen ondersteunen. Wij zijn tevens een erkend leerbedrijf.

Onderscheid met andere organisaties

Wij bieden maatwerk en kijken wat de deelnemer nodig heeft om succesvol uit te stromen.
Wij ondersteunen de cursisten bij problemen die zij hebben.
Wij bieden hulp bij het vinden van een baan en/of een opleiding.
Wij werken samen met lokale partijen en met succesvolle statushouders die hun plaats in de Nederlandse maatschappij al gevonden hebben
Wij geven aanvullende workshops aan onze cursisten zoals het vinden van werk, het studeren in Nederland, empowerment, diplomawaardering .

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 06-04-202206-04-2022

Blik op Werk Keurmerk

Taalschool Rijswijk is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Taalschool Rijswijk heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Taalschool Rijswijk werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Taalschool Rijswijk neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 06-04-202206-04-2022

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,9818,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
20 7220335%
18 61833%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2021 tot 16 december 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Taalschool Rijswijk.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 13,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 13,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 13,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 13,00

Diensten

Inburgeringstraject

Wij bieden taaltrajecten aan om de deelnemers voor te bereiden op de inburgeringsexamens.
De trajecten zijn opgebouwd uit de volgende modules:
A0-A1
A1-A2
KNM
ONA

Alfabetiseringstraject

De cursus alfabetisering bieden wij aan als onderdeel van de inburgeringscursus.
Dit betreft de groep klanten die niet kan lezen en/of schrijven of kan lezen en/of schrijven in een niet-Latijns schrift.
Alfabetisering is ook nodig als de deelnemer het latijnse schrift niet of onvoldoende beheerst. Deze cursus komt voor de inburgering.
Het doel van alfabetisering is altijd om door te gaan met de inburgeringscursus.
Voor DUO is er een groot verschil tussen alfabetisering en inburgering. Handig om te weten: deelnemers krijgen een verlenging van de inburgeringstermijn als zij eerst moeten alfabetiseren.
Hoe lang duurt alfabetiseren? Dit verschilt per deelnemer. We maken een trajectplan met de volgende mogelijkheden:
• snel alfabetiseren: 3 maanden
• normaal alfabetiseren: 6 maanden
Indien de deelnemer gealfabetiseerd is kan hij doorstromen naar de reguliere inburgeringscursus.
De tijden zijn gemiddelden en hangen af van de inzet en het leervermogen van de deelnemer.

Staatsexamen programma I

Wij bieden taaltrajecten aan om de deelnemers voor te bereiden op het Staatsexamen programma 1. Staatsexamen 1 is nodig om te kunnen starten met een MBO opleiding vanaf niveau 2.
De trajecten zijn opgebouwd uit de volgende modules:
A0-A1
A1-A2
A2- B1
KNM
ONA

Staatsexamen programma II

Wij bieden taaltrajecten aan om de deelnemers voor te bereiden op het Staatsexamen programma 2. Staatsexamen 1 is nodig om te kunnen starten met een opleiding die op HBO niveau of hoger ligt.
De trajecten zijn opgebouwd uit de volgende modules:
A0-A2
A2-B1
B1- B2
KNM
ONA

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

ONA wordt bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het traject ingezet. De eerste sessies zijn individueel; Tijdens de individuele sessies wordt gestart met het maken van een plan voor de toekomst.
Aan de hand van zijn plan voor de toekomst is de deelnemer meer in staat zijn portfolio vorm te geven.
Wanneer de deelnemer op een bepaald taalniveau zit wordt ONA wekelijks aangeboden als module van het traject, de ONA lessen vinden dan in groepsverband plaats. De deelnemers krijgen een programma, gericht op het verder vormgeven van het plan van de toekomst en het invullen van de resultaatkaarten van het portfolio. Tijdens ONA zal onder meer aandacht besteed worden aan:

  • Het bezoeken van bedrijven en open dagen
  • Het maken van een cv
  • Het opbouwen van een netwerk
  • Het maken van een realistisch plan voor de toekomst
  • Het vinden van een (bij)baan of een passende studie

ONA kan tevens als losse module ingekocht worden. Hierin komen dezelfde onderdelen aan de orde als hierboven beschreven.

Taaltraject

Wij kunnen op maat taallessen aanbieden aan deelnemers om hen voor te bereiden op bepaalde onderdelen van de examens. Wij kunnen dit in kleine groepen doen van 2 tot 4 deelnemers
Tevens bieden wij de mogelijkheid voor privélessen.
Tarieven kleine groepen:
1 persoon : € 75 per uur
2 personen: € 40 per persoon per uur
3 personen: € 30 per persoon per uur
4 personen: € 25 per persoon per uur

Voor bedrijven kunnen wij taal op de werkvloer aanbieden. Er zal op maat een offerte gemaakt worden.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

inburgeringsplichtigen

Wij bieden taaltrajecten aan voor mensen met een inburgeringsplicht.

bedrijven

Voor bedrijven met medewerkers die onvoldoende het Nederlands beheersen kunnen wij taaltrainingen op maat aanbieden.

expats/ kennismigranten

Voor werkende mensen bestaat er een mogelijkheid om lessen in de avonduren te volgen.

Contact

Vestigingen

Poptahof Noord 1 (B) (hoofdlocatie Delft), 2624 PV Delft (route)
M. Wallaart/ A. Haweja
06-43738419
info@taalschoolrijswijk.nl

Polakweg 14A (hoofdlocatie), 2288 GG Rijswijk (route)
A. Haweja / M. Wallaart
06-43738419
info@taalschoolrijswijk.nl

Aart van der Leeuwlaan 4 , 2624 LD Delft (route)
M. Wallaart/ A. Haweja
06-43738419
info@taalschoolrijswijk.nl

Internetadres: https://www.taalschoolrijswijk.nl

Aantal werknemers: 14
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 2018

15070