Samen werken aan
duurzame participatie

Werkvloertaal

Werkvloertaal streeft naar succesvolle participatie van anderstaligen. Echt participeren lukt het beste via werk, opleiding of stage en daar moet je het Nederlands voldoende voor beheersen.

Waarvoor kunnen cursisten bij ons terecht?

 • Cursussen ter voorbereiding op het inburgeringsexamen...

meer...

Werkvloertaal streeft naar succesvolle participatie van anderstaligen. Echt participeren lukt het beste via werk, opleiding of stage en daar moet je het Nederlands voldoende voor beheersen.

Waarvoor kunnen cursisten bij ons terecht?

 • Cursussen ter voorbereiding op het inburgeringsexamen
 • Cursussen ter voorbereiding op het staatsexamen NT2, programma I en II.
 • Cursussen KNM
 • Cursussen ONA
 • Z- route
 • B1-route

Waarvoor kunnen gemeenten bij ons terecht?

 • Advies m.b.t. integrale aanpak van statushouders.
 • Taal- en jobcoaching bij diverse projecten in het kader van participatie en arbeidstoeleiding.

Waarvoor kunnen bedrijven bij ons terecht?

 • Advies over het verbeteren van taalvaardigheid in uw bedrijf
 • Taaltraining voor anderstalige medewerkers en laaggeletterde Nederlanders.

Onderscheid met andere organisaties

Werkvloertaal is gespecialiseerd in taalonderwijs en de toepassing van taal op de werkvloer.
We zien het inburgerings- of staatsexamendiploma niet als einddoel maar als middel om succesvol in Nederland te kunnen werken. Hiertoe werken we samen met gecertificeerde taal- en jobcoaches, met NT2-docenten, met gemeenten en bedrijven.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 03-11-202303-11-2023

Blik op Werk Keurmerk

Werkvloertaal is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Werkvloertaal heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Werkvloertaal werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Werkvloertaal neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 03-11-202303-11-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,81278,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2022/2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
30 6318334%
32 3112425%
33 2712522%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 september 2022 tot 16 august 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Werkvloertaal.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Uurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Uurtarief:   € 15,00

Diensten

Taaltraining expats

Cursus naar A1
Cursus naar A2

Zie website https://dutchontrack.nl/

Orintatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

ONA - cursus, portfolioroute 66 uur
ONA- op maat, gespreksroute

Individuele training op maat

Cursus KNM

Opstartklas

Gedurende 10 weken, 1 bijeenkomst per week, maak je kennis met het leren van taal.
Na afloop van de Opstartklas krijg advies over de leerroute die het beste bij je past.

Brugklas Z- route (Tilburg)

Gedurende 16 weken volg je 3 x per week les. Je maakt een begin met het leren lezen en schrijven en leert werken met de tablet en de programma's daarop.

Taalcarrousel Z- route (Tilburg)

Je volgt 3 x per week les. Zodra je 800 lesuren gevolgd hebt, volgt het eindgesprek met de gemeente en rond je de leerroute af. Er zijn ook groepen die deels 's avonds les hebben.

Brugklas B1- route (Tilburg en Eindhoven)

Gedurende 5 of 10 weken volg je 2 x per week les in de Brugklas. Je volgt een voorbereidend programma voor de Taalcarrousel.

Taacarrousel B1- route (Tilburg en Eindhoven)

Je volgt 3 x per week les in de Taalcarrousel totdat je klaar bent om examen te maken (In principe het Staatexamen-I en als dat niet lukt, het A2-examen).
Er is een Taalcarrousel Snel voor hoger opgeleiden en een Taalcarrousel Regulier voor lager, middelbaar opgeleiden). Er zijn ook avondgroepen (2 lessen per week) voor werkenden.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Anderstaligen

Werkvloertaal is er voor iedereen die Nederlands niet als moedertaal heeft.

Laag opgeleiden

Middelbaar opgeleiden

Hoger opgeleiden

Analfabeten

Contact

Vestigingen

Pastoor van Leeuwenstraat, 22a, 5701JV Helmond (route)
Nina Kerkhof
06-51 13 30 96
welkom@werkvloertaal.nl

Pastoor Peterstraat 162, 5612LV Eindhoven (route)
Ilja Frieke
06-40217732
welkom@werkvloertaal.nl

Spoorlaan 376, 5038 CD Tilburg (route)
Hanneke van Vianen
06 36235085
welkom@werkvloertaal.nl

Spoorlaan 420, 5038 CG Tilburg (route)
Sanne van Geloven
06-44717138
Info@werkvloertaal.nl

Internetadres: http://werkvloertaal.nl

Aantal werknemers: 50
Aantal vestigingen: 4
Oprichtingsjaar: 2013

14564