Samen werken aan
duurzame participatie

Werxe Coaching en Advies

Werxe Coaching en Advies is in 2005 opgericht door Marlies Alaerds. Inmiddels hebben zich meerdere zelfstandige coaches bij Werxe Coaching en Advies en Werxe Jobcoaching aangesloten.
De bindende waarde van alle coaches is: warm en persoonlijk gaan we samen aan de slag voor een goede toekomst. We...
meer...

Werxe Coaching en Advies is in 2005 opgericht door Marlies Alaerds. Inmiddels hebben zich meerdere zelfstandige coaches bij Werxe Coaching en Advies en Werxe Jobcoaching aangesloten.
De bindende waarde van alle coaches is: warm en persoonlijk gaan we samen aan de slag voor een goede toekomst. We denken in mogelijkheden.
Wat Werxe bijzonder maakt, is dat we meer doen voor de klant dan alleen werkgerelateerde zaken.
De diensten van Werxe
* Re-integratie
- Re-integratie vanuit spoor 2
- Re-integratie vanuit een uitkeringspositie
- Re-integratiedienst voor verzekeraars
*Jobcoaching
- Extern
- Intern
*Arbo-dienstverlening
*MBO-praktijkverklaring
*Begeleiding bij opzetten eigen onderneming
*Loopbaanadvies
- Voor bedrijven
- Voor particulieren
*HRM-dienstverlening

Onderscheid met andere organisaties

Werxe bestaat uit een klein hecht team van zeven professionals. Onze kracht ligt in een warme en persoonlijke aanpak. Wij komen daarom ook zoveel mogelijk bij onze klanten thuis of bij u op kantoor. Wij denken altijd in kansen en mogelijkheden en blijven ons graag voortdurend ontwikkelen!
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 05-02-202405-02-2024

Blik op Werk Keurmerk

Werxe Coaching en Advies is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Werxe Coaching en Advies heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Werxe Coaching en Advies neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 05-02-202405-02-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-18,6
Verzuimbegeleiding (wet poortwachter)-00,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,7408,2
Sociale activering en participatie9,498,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,82--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
31 296148%
34 143936%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 15 january 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Werxe Coaching en Advies.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Reintegratie spoor 1 en 2 bij Werkgevers

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter in het leven geroepen.
Uitgangspunt van deze wet is het snel en effectief ingrijpen bij verzuim.
Als werkgever heeft u een actieve rol bij de re-integratie van uw werknemer.
Maar ook uw werknemer heeft zijn verplichtingen om naar vermogen mee te werken aan zijn re-integratie.
Hierbij is ondersteuning van spoor 1 en spoor 2 het aangewezen instrument.

Re-integratie vanuit het UWV – re-integratie vanuit een uitkering (ZW, WAJONG, WIA)

Werxe heeft als re-integratiebedrijf een overeenkomst met het UWV en biedt op maat gerichte individuele re-integratietrajecten aan voor klanten met een WIA, WGA, ZW, WAO of WA-jong uitkering.
Typen klanten:
De re-integratiediensten die het UWV inkoopt, zijn bestemd voor twee typen klanten. Voor beide typen klanten geldt dat door het UWV is vastgesteld dat zij beschikken over arbeidsvermogen.
1: Klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AG-uitkering)
Het kan dan gaan om klanten met een WGA, WIA, WAO of Wajong uitkering.
2: Klanten met een ziektewet uitkering (ZW-uitkering)
Het kan dan gaan om flexwerkers (uitzendkrachten), klanten met een tijdelijke dienstbetrekking of ontslagwerklozen, die gedurende hun werkloosheidsperiode (WW-uitkering) arbeidsongeschikt raken.
Typen diensten:
Het UWV kent twee typen re-integratiediensten voor klanten met een AG- of ZW-uitkering.
1: De re-integratiedienst ‘Werkfit maken’
2: De re-integratiedienst ‘Naar werk’

Re-integratie dienst voor verzekeraars

Kan het personeel van uw verzekerde relatie het werk niet meer uitvoeren of wilt u uw verzekerde relatie snel helpen met het re-integreren van het arbeidsongeschikte personeel?
Dan heeft Werxe de oplossing voor u! Wanneer het personeel van uw verzekerde relatie arbeidsongeschikt raakt ontstaat er een lastige situatie voor zowel de werknemer als uw verzekerde relatie. Laat ons u adviseren door middel van een Spoor 1 onderzoek en/of een Spoor 2 traject.
Wet Verbetering Poortwachter
Werkgevers met langdurig zieke werknemers hebben volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) de plicht het ‘Spoor 2’ traject te starten, als de werknemer niet binnen het bedrijf te herplaatsen is (Spoor 1).
Vanaf de eerste dag van ziekmelding door arbeidsongeschiktheid moet er actief worden gezocht naar een oplossing, binnen het tijdsbestek van twee jaar. Wanneer er niet snel en tijdig genoeg actie wordt ondernomen om de werknemer weer aan het werk te krijgen, kunt u van UWV een loonsanctie opgelegd krijgen.

Domein 6: Maatwerkdiensten participatie

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord.
Zeven gemeenten in de regio Limburg-Noord (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray) werken samen op het gebied van participatie, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Wajong geindiceerden

Mensen die al op jongere leeftijd een arbeidsbeperking hadden/hebben.

WIA / WAO geindiceerden

WIA geïndiceerde mensen hebben een ruime ziekteperiode achter zich en na deze periode is een arbeidsbeperking gesteld met arbeidsmogelijkheden.

Ziekte Wet

Dit zijn mensen die nog in de 1e 2 jaar van de ziektewetperiode zitten.

Participatie

Alle mensen die onder de Participatiewet vallen.

WSW geindiceerden

Mensen met een WSW indicatie die werkzaam zijn binnen een WSW bedrijf die ondersteuning zoeken bij een andere begeleidingsorganisatie dan het WSW bedrijf.

Contact

Vestigingen

Mulderstraat 34, 5975 VZ Sevenum (route)
Marlies Alaerds / Mo Ahammad
06 26590025 / 06-16043840
marlies@werxe.nl / mo@werxe.nl

Internetadres: www.werxe.nl

Aantal werknemers: 7
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2005

7315