Samen werken aan
duurzame participatie

Work Solutions Nederland BV

Activerende werkgerichte begeleiding, gezondheidsbevordering, de aanpak van gezondheidsklachten, be�nvloeden van gedrag, competenties en vaardigheden en het begeleiden, trainen en coachen naar werkhervatting: wij leveren maatwerk dat volledig is afgestemd op de individuele klant.

Alle...
meer...

Activerende werkgerichte begeleiding, gezondheidsbevordering, de aanpak van gezondheidsklachten, be�nvloeden van gedrag, competenties en vaardigheden en het begeleiden, trainen en coachen naar werkhervatting: wij leveren maatwerk dat volledig is afgestemd op de individuele klant.

Alle interventies van Work Solutions hebben slechts 1 doel: gezonde werkhervatting.

Niet uitgaan van klachten en beperkingen, maar leren en ervaren wat wel mogelijk is.
Mensen worden gestimuleerd tot een actief en gezond gedrag met als doel fysiek en mentaal beter belastbaar en zelfredzaam te worden, waardoor opbouw in werkhervatting mogelijk is.

Onderscheid met andere organisaties

Work Solutions heeft geen instituut of trainingscentrum.
Wij begeleiden de re-integratie zeer persoonlijk en praktisch rond de eigen werk- en thuissituatie van de cli�nt.

De fysieke of mentale belastbaarheidtraining wordt in de directe omgeving van de cli�nt georganiseerd, de ergonomie van de werkplek en de werkomstandigheden worden meegenomen binnen de begeleiding en ook de werkgever wordt betrokken bij de aanpak.
Samen werken we aan een activerende begeleiding naar werkhervatting.
Voor meer inlichtingen of een offerte kunt u contact opnemen met Bart Meijer 06-51494313 of via b.meijer@worksolutionsnederland.nl.

Samenwerking met:
UWV, Verzekeraar, Re�ntegratiebedrijf, Arbodienst, Scholingsinstelling, Werkgever / werkgeversorganisatie, Uitzendbureau, WSW / WIW

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

Work Solutions Nederland BV is in het bezit van certificaten:

  • QSN Achmea beoordelingsrichtlijn

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 07-02-202407-02-2024

Blik op Werk Keurmerk

Work Solutions Nederland BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Work Solutions Nederland BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Work Solutions Nederland BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 07-02-202407-02-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-387,7
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-298,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,5228,2
Sociale activering en participatie9,058,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,858--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
10 215737%
14 53017%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 january 2023 tot 15 january 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Work Solutions Nederland BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Psychosociale interventie

Work Solutions traint, coacht en begeleidt mensen met burnout en overspannenheid.
Naast het be�nvloeden van gezond gedrag en empowerment betekent de activerende werkgerichte begeleiding dat ook de werkgever wordt betrokken bij de aanpak.
Door driegesprekken over taken en verantwoordelijkheden, maar ook mediation bij verstoring van de arbeidsrelatie, kan een evenwichtige en gefaseerde opbouw in werkhervatting bijdragen aan het herstel van de belastbaarheid.

Begeleiding van zieke werknemers

Work Solutions traint, coacht en begeleidt werknemers die verzuimen door gezondheidsproblemen naar een gezonde werkhervatting in eigen, aangepast of ander werk.

Het sWitch-Traject is een activerende werkgerichte begeleiding en coaching met maar 1 doel: gezonde werkhervatting.

Werkplekaanpassing / werkplekadvisering / ergonomie

Door middel van een werkplekonderzoek of werkplektraining, door fysiek en mentaal onderzoek en met behulp van metingen (waaronder EMG-metingen en kracht- en drukmetingen) worden ergonomie, werkhouding, werkwijze en werkomstandigheden in kaart gebracht en verbeterd.
Het Werkplekonderzoek Plus en de Werkplektraining Plus zorgen ervoor dat de werknemer weer gezond aan het werk kan.

Diagnostiek, waaronder probleemanalyses

Work Solutions diagnostiseert en brengt de belastbaarheid in kaart van gezondheidsproblemen in relatie tot de functionele mogelijkheden, de fysieke en mentale fitheid en conditie, de werkplek, de taken en verantwoordelijkheden, de werkomstandigheden en de arbeidsrelatie.
Met de Scan&Plan Analyse wordt een helder advies gegeven aan de opdrachtgever.

Conflictbemiddeling/mediation

Verstoring van de arbeidsrelatie is een belangrijke belemmerende factor bij de terugkeer naar werk.
Door de aanpak van Work Solutions op het werk en door het feit dat de werkgever wordt betrokken bij de aanpak, is ook de arbeidsrelatie onderwerp van gesprek.
Driegesprekken, mediation en bemiddeling zijn een vast onderdeel van onze aanpak.

Fysieke interventie

Fysieke training van fitheid en conditie, of van bijvoorbeeld specifieke krachttraining, kan binnen de activerende werkgerichte trajecten van Work Solutions worden ingeregeld.
Work Solutions maakt daarbij gebruik van een netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten verdeeld over het land, waardoor deze training in de directe omgeving van de cli�nt kan worden uitgevoerd en de cli�nt ook in staat is in de periode na de begeleiding zijn fysieke fitheid te onderhouden.

Voorlichting en advisering arbeidsomstandigheden ergonomie

Door middel van een werkplekonderzoek of werkplektraining en met behulp van metingen (waaronder EMG-metingen en kracht- en drukmetingen) worden ergonomie, werkhouding, werkwijze en werkomstandigheden in kaart gebracht en verbeterd.
Het Werkplekonderzoek Plus en de Werkplektraining Plus zorgen ervoor dat de werknemer weer gezond aan het werk kan.

Voor informatie of een offerte

Voor meer inlichtingen of een offerte kunt u contact opnemen met Bart Meijer 06-51494313 of via bart.meijer@worksolutions.nl

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mensen met een gezondheidsprobleem dat een relatie heeft met het werk

Mensen met (specifieke of onbegrepen) fysieke en mentale gezondheidsproblemen in combinatie met verzuim.

Mensen die vast zitten in medische diagnoses

Mensen die vast zitten in medische diagnoses terwijl de stap naar eigen of aangepast werk wel kan worden gemaakt.

Verstoorde arbeidsrelaties

Mensen waarbij een verstoorde arbeidsrelatie werkhervatting in de weg staat.

Begeleiding en coaching naar ander werk

Mensen die begeleiding en coaching nodig hebben om actief stappen te zetten in de richting van aangepast of ander werk.

Als het doel is: een gezonde terugkeer naar werk

Work Solutions traint, coacht en begeleidt mensen met fysieke en mentale gezondheidsproblemen met als belangrijkste doel: al tijdens het traject opbouwen van de werkhervatting

Contact

Vestigingen

Kantooradres Hobbemastraat 2, 1506 JW ZAANDAM (route)
Bart Meijer
06-51494313
bart.meijer@worksolutions.nl

Bezoek op het werk of aan huis, 0000 AA Wij werken landelijk (route)
Bart Meijer
06-51494313
bart.meijer@worksolutions.nl

Internetadres: http://www.worksolutions.nl

Aantal werknemers: 5
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2002

265